Aankondiging Deleuze Conference / Announcement Deleuze Conference

Op 17 en 18 Mei 2017 zal op de AKI Academy of Art and Design de Nationale Deleuze Scholarship Conferentie plaatsvinden. Deze conferentie wordt elk jaar op een andere universiteit georganiseerd  en biedt een platform voor wetenschappers, studenten, kunstenaars, filosofen en anderen die werken met de filosofie van Gilles Deleuze. In aanloop naar deze conferentie zal er een leesgroep worden ingericht die geïnteresseerden in staat stelt zich onder de vakkundige begeleiding van Agnieszka A. Wolodzko bekend te maken met de filosofie van Gilles Deleuze en Félix Guattari. Deze Engelstalige leesgroep is toegankelijk voor iedereen van ArtEZ en zal starten op 26 september 2016 met een speciaal seminar. Sprekers op deze dag zijn: Prof.dr. Julieanna Preston, Massey University New Zealand, Filip van Dingenen, LUCA School of Arts in Gent/Brussel, dr.ir. Andrej Radman, TU Delft en dr. Marc Boumeester, AKI Academy of Art and Design.

Aanmelden via deleuze@artez.nl.
Meer informatie over de conferentie op: deleuze.artez.nl.

On May 17 and 18 2017, the Annual National Deleuze Scholarship Conference will be hosted by the AKI Academy of Art and Design, University of the Arts ArtEZ. This conference is hosted at a different university in the Netherlands each year and unites scholars, students, artists, philosophers and others working on the philosophy of Gilles Deleuze. In preparation for this conference, a reading group under the lead of Agnieszka A. Wolodzko will enable those who are interested to be initiated in the philosophy of Gilles Deleuze and Félix Guattari. This English spoken reading group is open to all of ArtEZ and will start on September 26 in 2016 with a special seminar. Speakers on this day are: Prof. Dr. Julieanna Preston, Massey University, New Zealand, Filip Dingenen, LUCA School of Arts in Ghent / Brussels, Dr.ir. Andrej Radman, TU Delft and Dr. Marc Boumeester, AKI Academy of Art and Design.

Register via deleuze@artez.nl.
More information on the conference: deleuze.artez.nl.